Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Online Monitoring

Connect your sensors online

AirTeq sensors can easily be connected online. This will give you access to the data at any time and wherever you are. All your connected sensors will be shown in a detailed and user-friendly overview.

How does it work

Sensors can be connected with the wifi

Sensors can be connected with the wifi. Once connected the sensors send their data to the AirCheq Cloud. This will give you access to the data on the monitoring software.

Play Video

How to connect sensors with Aircheqonline

Connecting your sensors is very easy.

Functions

Overview page

Reports

Alarms

Remote control

The remote control functions allows users to change (threshold) settings of their Touch Sensors online without having to interact with the sensor. You can change settings such as the display that is indicated on standby mode and set the thresholds for the colors. Settings will be applied to all sensors connected to the account.

Share

QR-code

Demo

Pricing

Standard

€ 10 / month

On Request

€ 1,5 / month

en_USEnglish