Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Online monitoring

Connect your sensors online

AirTeq sensors can easily be connected online. This will give you access to the data at any time and wherever you are. All your connected sensors will be shown in a detailed and user-friendly overview.

 

How does it work

Video abspielen

Sensors can be connected with the wifi. Once connected the sensors send their data to the AirCheq Cloud. 

This will give you access to the data on the monitoring software.

 

How to connect sensors with Aircheqonline

Connecting your sensors is very easy.

1. Connect with your wifi network

2. Go to www.aircheq.eu/start

3. Fill in your id number and other details

4. Pay the amount and done

Functions

Overview page

 • Overview of all your sensors
 • Current / week / month overview
 • Instantly see where improvement is needed
 • Detailed graphs with zoom in function
 • Color threshelds can be customized
 • Easy to understand tables based on opening times you can set yourself

Reports

 • Automated generated reports 
 • Daily/ Weekly/ Monthly reports
 • Can be sent to multiple emails
 • See where improvement is needed
 • Notifications if sensors are offline
 • 1 report will contain data from all sensors 

Alarms

 • Set your own alarms
 • Receive email when triggered
 • Set alarm for 1 or all sensors
 • Set alarm for Co2, temperature, humidity 

Remote control

 • Set thresholds remotely for Touch Sensors
 • Change the standby screen
 • Adjust all sensors in 1 click
 • No need to set each device individually on the touch screen

The remote control functions allows users to change (threshold) settings of their Touch Sensors online without having to interact with the sensor.

You can change settings such as the display that is indicated on standby mode and set the thresholds for the colors.

Settings will be applied to all sensors connected to the account.

Share

 •  Up to 24 different login accounts
 • Give people rights to change settings or just view data
 • Give access to one or multiple locations
 • Option to delete users at any time

QR-code

 • Print out QR-code to scan 
 • Show data to people that scan the QR-code
 • Add custom text message
 • Option to display data on screen

Demo

 • Click the button below to access the demo page 
 • Select your language
 • Click on current overview
 • Try out the functions

Pricing

Standard

10/month
 • up to 1-15 sensors
 • Hosting in the Netherlands
 • measure interval 5 minutes
 • 24/7 support
 • > 15 sensors = € 8,- per sensor per year

On Request

1,5/month
 • > 100 sensors
 • Hosting in the Netherlands
 • measure interval 5 minutes
 • 24/7 support
de_DE_formalGerman