Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

We provide insight

With our platform you always have real-time insight into all parameters of the indoor climate; CO2, temperature, humidity, particulate matter, VOCs, ozone and NOx

In addition to clear insight, our smart sensors also give you advice on which measures you can take yourself to improve the indoor climate. AirTeq is a Dutch company founded in 2007. We develop software and sensors for measuring indoor climate and energy.

AirTeq Touch Sensor

This sensor measures your indoor climate and shows the results directly on the screen. The sensor is very accurate and is very convenient to use with the touch screen display.

The sensor measures the following data:

AirTeq Touch Aero (dust sensor)

The sensor measures the following data:

Connect your sensor online

All AirTeq Touch sensors can be connected online. It will give you access to the following functions:

AirTeq Success

0 +
locaties
0 +
Sensors online

References

Steps to get online

Sensor selection

Find Dealer

installation

Monitoring

Request online demo

Do want a demo of the functions of the software and options of sensors? Fill in the form below

en_USEnglish